SERPRO BANNER

bann empresa

Serveis i Projectes d'Enginyeria Civil del Baix Llobregat (Barcelona), Sociedad Limitada, ( SERPRO ), es una empresa d'enginyeria constituïda a l'any 1.996, i el capital social ascendeix a més de 18.000 euros.

SERPRO centra les seves activitats en dos àmbits que donaren al seu dia la seva denominació social: els serveis i els projectes, dins de camp de l'enginyeria civil, amb un fort component de valor afegit mitjançant un servei personalitzat d'assessorament.

Les característiques de SERPRO , que la fan específicament idònia per a subministrar els serveis d'enginyeria són les següents:

• SERPRO està composada per un selecte grup d'enginyers especialitzats en totes les disciplines relatives als camps de l'enginyeria civil (abastament d'aigua y obres hidràuliques, infrastructures del transport, urbanisme, arquitectura i edificació)

• Aquests professionals estan habituats a treballar en equips, tant a l'elaboració d'Estudis de diversa índole com a la redacció de Projectes totalment desenvolupats i detallats a nivell constructiu així com el control i vigilància o direccions d'obra, que integren els diferents camps de la tècnica, el que permet una contractació segura en preu i termini fix.

• SERPROés una empresa altament informatitzada i tots els seus tècnics estan capacitats per al ús de l'ordinador com instrument de suport a la seva capacitat de càlcul, producció de plànols, elaboració de pressuposts i documents escrits.

SERPROcompta amb una plantilla de 12 persones entre tècnics de grau superior i mig, auxiliars tècnics de diversa qualificació i administratius, integrat a les diverses àrees d'actuació de l'empresa.

xhtml strict, css 2.1 /©2009 by SSaPO/developed by SSaPO/